Benoeming Leeuwarden

Gerwin Hoekstra wordt per 1 januari 2020 organist van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Hij volgt in deze functie Theo Jellema op.

Gerwin wordt hiermee de vaste bespeler van het befaamde Müllerorgel uit 1727. Ook het Schwartzburgorgel (1740) van de Waalse Kerk komt onder zijn hoede.