Agenda

22 april 2018
15.30 uur
Jacobuskerk, Zeerijp
Excursie Protestantse Gemeente Sauwerd

27 mei 2018
Petruskerk, Leens
i.s.m. Chr. Vrouwenkoor Pro Musica en projectkoor, o.l.v. John Schreurs
o.a. Deutsche Messe Schubert

28 juli 2018
13.30 uur
Pelstergasthuiskerk, Groningen

1 augustus 2018
14.00 uur
Kleine Kerk, Steenwijk

11 augustus 2018
20.00 uur
Magnuskerk, Anloo

23 september 2018
15.00 uur
Nieuwe Kerk Groningen

19 oktober 2018
16.00
Der Aa-kerk, Groningen
Slotconcert excursie Schnitgerfestival 2018

1 december 2018
Lutherse Kerk, Groningen
i.s.m. Kamerkoor Tiraña, o.l.v. Tymen Jan Bronda
Petite Messe Solenelle, Rossini

2 december 2018
Bonifatiuskerk, Vries
i.s.m. Kamerkoor Tiraña, o.l.v. Tymen Jan Bronda
Petite Messe Solenelle, Rossini